Charles Bukowski, çarpıcı ve sert diliyle tanınan, çeşitli konuları içeren eserleriyle ünlü bir yazardır. Bukowski'nin sözleri, sıklıkla hayatın gerçekçi yönlerini sert şekilde yansıtan ve insan doğasını açık bir şekilde ifade eder. İşte Bukowski'nin öne çıkan bazı sözleri:

"The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence." (Dünyanın sorunu, akıllı insanların kuşku dolu olması, aptal olanların ise kendine güveni olmasıdır.)

"Find what you love and let it kill you." (Sevdiğin şeyi bul ve onun seni öldürmesine izin ver.)

"Some people never go crazy. What truly horrible lives they must lead." (Bazı insanlar asla delirmez. Ne kadar korkunç hayatlar yaşamış olmalılar.")

"We are here to laugh at the odds and live our lives so well that Death will tremble to take us." (Biz buradayız, olasılıklara gülmek ve hayatlarımızı o kadar iyi yaşamak için ki, Ölüm bizi almak için titreyecek.)

"If you're going to try, go all the way. Otherwise, don't even start." (Denemek istiyorsan, tam anlamıyla git. Aksi halde hiç başlama bile.)

"The free soul is rare, but you know it when you see it – basically because you feel good, very good, when you are near or with them." (Özgür ruh nadirdir, ama gördüğünde anlarsın - temel olarak onların yanında olduğunda veya yakınında olduğunda çok iyi hissedersin.)

"To do a dangerous thing with style is what I call art." (Stil sahibi bir şekilde tehlikeli bir şey yapmak, benim sanat dediğim şeydir.)

"I wasn’t much for a petty thief. I wanted the whole world or nothing." (Küçük hırsıza pek ilgi duymadım. Bütün dünyayı istiyordum ya da hiçbir şeyi.)

"The difference between a democracy and a dictatorship is that in a democracy you vote first and take orders later; in a dictatorship you don't have to waste your time voting." (Demokrasi ile diktatörlük arasındaki fark, demokraside önce oy verirsiniz, sonra emirleri alırsınız; diktatörlükte ise oy vermek için zaman harcamanıza gerek yoktur.)

"If you want to know who your friends are, get yourself a jail sentence." (Arkadaşlarınızı kimin olduğunu bilmek istiyorsanız, kendinize bir hapis cezası alın.)