Cemil Kılıç

Tüm Makaleleri

Cemil Kılıç

İmamiyyede / Caferilikte anadilde ibadet konusuna bakış

İmamiyye / Caferilik de anadilde ibadet meselesi konusunda 3 Sünni mezhep (Şafiilik, Hanbelîlik, Malikîlik) gibi düşünmektedir.

MHP'ye birkaç soru

Daha 14 yaşında bir gençken savunmaya başladığım ve bütün çekincelerime, düş kırıklıklarıma karşın 30’lu yaşlarıma değin oy vermeyi sürdürdüğüm MHP’yi anlamak için kendimi zorluyorum.

Türkiye, Arap Birliğine Ne Zaman Üye Olacak?

Başta hemen şunu belirteyim; ben bu satırları bir Türk milliyetçisi olarak yazıyorum. Benim için Türk kimliği ve Türk dili kutsaldır.