Gerici ve dinbaz kesim Hamas – İsrail savaşı üzerinden yine Arapçılık övgüsü yapıyor. Yürüyüşlerle, radyo ve televizyon yayınlarıyla, camilerdeki vaazlarla ve hutbelerle ülkenin her yanında Arapçılık yüceltiliyor.

Arapçılığı hilafet sözüyle sarmalıyorlar. 1924’te üçüncü ve son kez kaldırılan halifeliğin geri gelmesini istiyorlar. Halifelik olursa İslam dünyası birleşir diyorlar.

Oysa apaçık bir biçimde Türk milletine ve Türklüğe düşmanlık ediyorlar.

Türk milleti halifelik yüzünden çok kan döktü, çok şehit verdi. Türk milleti hilafet yüzünden çok ihanete uğradı. Türk çocukları Arap çöllerini yüzyıllar boyunca kanlarıyla suladı. Ölen hep Türk’tü, öldürense düşman. Bu düşman kimileyin bilmem şu milletten iken kimileyin de İslam’ın ve halifeliğin doğduğu Arap milleti idi.

Halife olmak için Arap olmak gerekiyordu.

Hadis vardı; halife Kureyş’ten olmalı diye…

Ne var ki Osmanlı sultanlarının bir bölümü kendilerini halifeyim diye avuttu.

Araplar hiçbir zaman tanımadı o halife sultanları…

Halifelik hiçbir zaman hiçbir kavme huzur getirmedi.

Öyle ki Arap kavmine bile…

Araplar, kim halife olacak diye yüzyıllarca birbirlerini kesti, biçti. Hatta peygamber torunu Hz. Hüseyin’in bile boğazını kesip bedenini atlara çiğnettiler Kerbela çölünde…

Ömer, Osman ve Hz. Ali de halifelik nedeniyle bizzat Müslümanlarca öldürüldü.

Halifelik uğruna Cemel’de, Sıffın’da on binlerce Müslüman birbirini katletti. Hem de hunharca…

Halifeliğin Araplara verdiği hiçbir huzur yoktu ki Türklere vereceği bir huzur olsun…

Halifelik zulümdür, kandır, katliamdır, acıdır, gözyaşıdır.

Türk’ün huzuru halifelikte değil kağanlıktadır.

Türk tarihinin “asr-saadeti” olan Türk kağanlığının iyi incelenmesi ve bilinmesi gerekir.

Bengü Taşlara dönüp bakılmalı, Bilge Kağan’ın, Tonyukuk’un öğütleri okunmalı…

Arap masalları değil Türklüğün gerçekleri öğrenilmeli…

Türk kağanlığı yeniden kurulmalı…

Yeniden Gökbörü düşmeli önümüze…

Yeniden Kurt başlı sancak açılmalı.

Bumin Kağan dirilmeli, Mukan Kağan, Kapgan Kağan, Bilge Kağan, Kültiğin yeniden doğmalı…

Yeniden Ötüken, yeniden Orkun, Yenisey, Selenge…

Yeniden Tanrı Dağı, yeniden Altay Dağları…

Yeniden kaynağa varmalı, yeniden biz olmalıyız.

Yeniden evet yeniden Türk olmalıyız!

Toylar kurulmalı, şanırak altında birleşmeli kollarımız!

Ocağımız tütmeli dağlar başında!

Son Türk kağanı ulu önder Atatürk’ün çizdiği yoldan yürünmeli…

Hilafet köleliktir, cariyeliktir.

İnsan pazarlarında insan satmaktır.

Kahrolsun hilafet, yaşasın kağanlık!