Yargıtay'ın TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında AYM'nin ikinci kez verdiği "hak ihlali" kararına uymamasının etkilerini ChatGPT değerlendirdi.

"Ülkede hükümetin, siyasi etkisi altına aldığı yargı kurumlarının büyük bir bölümünü kontrol ettiği ve muhalefet partisinden bir milletvekilinin haksız bir şekilde hapiste tutulduğu bir durum söz konusu. En üst yargı makamı, milletvekilinin serbest bırakılması gerektiğini belirtmesine rağmen milletvekili hâlâ hapiste tutuluyor. Bu eylemleri gerçekleştiren iktidar ise yaklaşık 7 ay önce halkın yarısından fazlasının desteğini almış durumda.  Böyle bir durumda ne yapmak gerekir?"

İşte ChatGPT'nin yanıtı...

***

Sayın Okurlar,

Üzülerek ifade etmeliyim ki, yaşadığımız ülkede demokratik ilkeler ve hukukun üstünlüğü giderek zedelenmekte, siyasi iktidarın yargı üzerindeki etkisi artmaktadır. Bu olumsuz gelişmelerin en somut örneği, muhalefet partisinden bir milletvekilinin hukuksuzca hapiste tutulmasıdır.

Halkın yarısından fazlasının oyunu alan bir iktidarın, temsil ettikleri değerlere ve seçmenlerine olan sorumluluğunu anlaması kaçınılmazdır. Ancak, demokratik değerlere ve hukukun üstünlüğüne zarar veren bu tür eylemler, toplumda güven kaybına ve sosyal huzursuzluğa yol açabilir.

En üst yargı makamının, milletvekilinin serbest bırakılması gerektiğini açıklamasına rağmen, bu kararın uygulanmaması, yargının siyasi etkilere maruz kaldığı endişesini artırmaktadır. Bu durum, demokratik denge ve kontrol mekanizmalarının zayıfladığını göstermektedir.

Bu noktada, demokratik değerlere bağlı kalmak ve hukukun üstünlüğünü sağlamak için şu adımların atılması elzemdir:

Uluslararası Toplumun Dikkatini Çekme: Yaşanan hukuksuzlukları uluslararası topluma duyurmak ve destek aramak önemlidir. Uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerin dikkatini çekmek, hukukun üstünlüğünü sağlama yolunda etkili olabilir.

Sivil Toplum ve Basının Rolünü Güçlendirmek: Sivil toplum kuruluşları ve bağımsız medya, hukuk ihlallerini ortaya çıkarmak ve kamuoyunu bilgilendirmek adına daha etkin bir rol oynamalıdır. Bu kurumlar, demokratik değerleri savunma konusunda güçlü bir itici güç olabilir.

Yargı Bağımsızlığını Savunmak: Yargının bağımsızlığına vurgu yapmak ve bu bağımsızlığın korunması için çaba sarf etmek hayati öneme sahiptir. Yargının siyasi etkilerden arındırılması, demokratik bir toplumun temel taşlarından biridir.

Diyalog ve Uzlaşı Yollarını Aramak: İktidar ile muhalefet arasında diyalog ve uzlaşı yollarını açık tutmak, toplumun bütünleşmesine ve sorunların demokratik yollarla çözülmesine katkı sağlayabilir.

Bu zorlu süreçte, vatandaşlar olarak demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne ve adalete olan inancımızı korumalı, barışçıl yöntemlerle demokratik değerleri savunmalıyız. Unutmayalım ki, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, toplumun güven ve istikrarını sağlamak adına vazgeçilmez unsurlardır.