SOLUN…

Politik kökeni,
Fransız İhtilali'ne dayanıyor…
İhtilal sonrası,
Özgürlükçüler ve halkçılar,
Başkanın SOLUNA otururlar…
Zenginler ve dinleri savunan sağcılarsa
Başkanın SAĞINA otururlar…

Zenginler ve dinleri savunan sağcılar,
Latince ve İbranice alfabelere nüfuz ettiler…
Latincede sinister,
Yani uğursuz sol…
İbranice’de smowl,
Yani karanlığı yutkunmak deyimleriyle,
Hele de dinciler,
Ahlaksız, pis, kötü tanımlamasıyla SOLU özdeşleştirdiler…

*

Tarihin tüm asırlarına bakıldığında,
En muhteşemi YİRMİNCİ asır olarak karşımıza çıkıyor…

Mustafa Kemal Atatürk
Che Guavera
Fidel Castro
Mahatma Gandhi
Tito
Mao
Nelson Mandela
Lenin
Churchill vs…
Tarihin akışını değiştirenler…

Bu dev insanların hepsi,
Büyük DEVRİMCİ denince,
ATATÜRK’ün önünde saygıyla eğildiler…

İşte Türk solunun (birkaç ismi hariç)
en büyük başarısızlığı,
ATATÜRK’ü henüz anlayamamış olmalarından kaynaklanıyor…

İddia ederim ki!
Mevcut 1 milyon solcuyu toplayın,
Atatürk’ün tek başına yaptığı devrimlerden bir tekini dahi topluca yapamadılar …
Bu haldeyken,
Bir de ATATÜRK’ü eleştirmezler mi?

*
EYYY!!!
TÜRK SOLCUSU…

İster komünist ol…
İster sosyalist ol…
İster radikal solcu ol…
İster sosyal demokrat ol…
İster Marksist ol…
İster Leninist ol…
Kısaca SOL adına ne olursan ol?!…

Toplumcu,
İlerici,
Vicdanlı değilsen…

Sanat,
Felsefe,
Tüm bilim dallarında öğretici olamamışsan…

Dil,
Din,
Irk,
Milliyet,
Cinsiyet kavramlarından kurtulamamışsan...

Tüm canlılar ve doğa adına…
Özgürlük,
Adalet,
Hukuk gibi temel hakları içine sindirememişsen…

Bilgiyi taşıyıp,
Toplumu bilinçli kılamamışsan…

İnsanca olguların,
Yaratıcısı olamamışsan…

Paranın,
Şöhretin,
Makamın peşinden koşmayı bırakamamışsan …

Bırak SOLCU olmayı,
Bırak DEVRİM hayallerini…
Bırak…
Meydanda,
Ekranda,
Sahnede NARA atmayı!…