Salman Altundal

Tüm Makaleleri

Salman Altundal

Nüfusumuzun yüzde 13'ü engelli, farkında mısınız?

1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslarararası bir gün olarak kabul edildi. İyi ki her gün yaşamımızın içinde olan engelliler konusunda böyle evrensel bir gün var v...

15-16 Haziran direnişi güçlü bir çoban ateşidir

Sınıf mücadelesi hep vardı ve sınıf farklılıkları, emek sömürüsü var olduça devam edecek.

'Çocuklara kıymayın efendiler'

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 34 yıldır yürürlükte.