AKP ve bunun lideri Tayyip Erdoğan tarafından adım adım Orta Çağ’a sürüklenen Türkiye’ye Arap gelenekleri İslam diye dayatılıyor. Buna karşı çıkanlar da “dinsel değerleri aşağılamak”tan hemen hapse tıkılıyor.

Son olay Diamond Tema  simgesiyle video yayımlayan laik bir gencin başına geldi. Hz. Muhammet’in eşi Aişe olan evliliğinden söz etti diye linç edildi. Halbuki bu kişi, Hz. Muhammet’e de eşine de saygısızlık etmedi. Sadece Müslümanların sahih (doğru) kabul ettikleri Buhari ve benzeri hadis kitaplarındaki bilgiyi aktardı. Kendi kitaplarında yazılan bilgilere tahammül edemeyen yobaz kesimi hemen saldırıya geçti. Bunların emrindeki Adalet Bakanı da ortaya çıkıp tutuklanma şartıyla soruşturma başlattırdı.

Diamond Tema şöyle cevap verdi bu saldırganlara:

“Anayasaya aykırı bir şekilde şeriat propagandası yapan adamın sülalesi rahat, bana ise laikliği ve cumhuriyeti savunduğum için dört koldan, araya bin tane adam sokup bayram günü operasyon çekiyorlar.

Benim hayatımı karartmakla uğraşacağınıza gidin inandığınız kitabı okuyun. Beni tutuklayacağınıza madem öyle Buhari gibi hadis kitaplarını çürütün. Bir kelime bile ekleme-uydurma yapmadan sizin tartışmasız sahih saydığınız kitaptan pasajlar okudum o kadar. İnancınızla yüzleşmek bu kadar zorsa; en azından yüzleşebilmiş olanlara saygı duymanız gerekir, nefret etmeniz değil.”

DİYANET DİNİ BÖYLE YAPTI

Halkçı, bölüşümcü bir toplum düzeni olan İslam’ı alıp erkeklerin cinsel yaşamına indirgeyen zihniyet yüzündün bu din hızla değer yitirdi. Örneğin malının kırkta birisini yoksullara vermen gerekir diyen kural görmezden gelinirken bütün işlev namaz-oruç gibi parasız tapınmalara kaydırıldı. Başörtüsü neredeyse amentü haline getirilirken Beytülmal’e el uzatanlar din adına aklanmaya çalışıldı. Daha da kötüsü İslam’ı Orta Çağ koşullarında yaşamak isteyen terör örgütleri ortaya çıktı.

Bu sürecin başlıca nedenlerinden birisi de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İslam’ın toplumcu, adil özünü boşaltarak bunun yerine Arap geleneğini yerleştirmesi oldu.

Örneğin 1400 sene önceki bir Arap geleneği olan küçük yaştaki kızlarla evlenme işi, günümüzün azgın dincileri tarafından dinin bir gereği gibi gösterildi. Bu ilkelliğe karşı çıkanları dinsel değerleri aşağılıyor diye susturuyorlar.

DİYANET DE DİAMOND TEMA’YI DOĞRULUYOR

Peygamber Muhammed’in Aişe ile evliliği konusunda Diamond Tema’nın söylediklerini Türkiye’de her işe burnunu sokan Diyanet İşleri bile doğruluyor. Bakın, Diyanet İşleri’nin İslam Ansiklopedisi’nde Aişe’nin yaşı ve Hz. Muhammet ile evliliği konusunda neler yazılmış:

“Bi‘setin 4. yılında (614) Mekke’de doğdu. Onun daha önce doğduğunu ve dolayısıyla Hz. Peygamber ile evlendiğinde on dört ile on sekiz yaşlarında olduğunu ileri süren bazı çağdaş araştırmacıların (bk. Süleyman Nedvî, V, 12-25; Akkād, s. 39, 59-60) dayandıkları rivayetler sağlam değildir. İbn İshak, Hz. Ebû Bekir’in daveti ile müslüman olanları sıralarken Hz. Âişe’nin de adını verir ve o sıralarda yaşının küçük olduğunu zikreder. Hz. Âişe’nin, “Ben ebeveynimi bildim bileli onları müslüman buldum” (Buhârî, “Kefâlet”, 4) ifadesinden kendisinin bi‘set-i nebeviyyeden sonra doğduğu anlaşılmaktadır. Çocukluğu hakkında fazla bilgi yoktur. Hz. Peygamber ile nikâhı hicretten önce Mekke’de kıyılmıştır. Babası Resûl-i Ekrem ile daha önce hicret ettiği için aynı yıl (622) annesi, ağabeyi Abdullah, kız kardeşi Esmâ, Hz. Peygamber’in hanımı Sevde, kızları Fâtıma ve Ümmü Külsûm ile birlikte Medine’ye hicret etti. (…) Hicretin 2. yılı Şevval ayında (Nisan 624, iki bayram arasında) Hz. Peygamber’le evlendi (Zehebî, II, 141-142). Düğün tarihini hicretin 1. yılı Şevval ayı (Nisan 623) olarak kabul edenler de vardır.”

Görüldüğü gibi Diyanet de Aişe hanımın 614  yılında doğduğunu, 624 yılında veya 623 yılında Hz. Muhammet ile evlendiğini kabul ediyor. Yani Aişe evlendiğinde 9 veya 10 yaşlarındadır. Nişan ise 620 veya 621 yılına, 6-7 yaşlarına denk düşmektedir.

SARAY’A SELAM

İşin Soner Yalçın’la ilgisi ne?

Araştırmacı gazeteci olarak ünlenen Soner Yalçın hemen devreye girip bu konuda bir işaret verdi. Ve sahibi olduğu ODA TV’deki konuyla ilgili yorumda Diamond Tema’yı yalanladı. Aişe öyle küçük yaşta evlenmiş olamazmış. Yaşı en az 20 olmalıymış. Okuyun:

Resmi olarak belirtilen Hz. Ayşe'nin 614 doğumlu olması imkansız!

Hz. Muhammet'in Hz. Ayşe ile evliliği 622 yılı sonu veya 623 yılı başında Medine'de oldu. Kimine göre 624 evlilik yılı…

Hz. Muhammet ile evlendiğinde Hz. Ayşe'nin yaşı 6 veya 9 nasıl olur? Ki: Kızı Hz. Fatma ile aynı yaşta olduğu belirtiliyor ki, o halde evlendiğinde Hz. Ayşe'nin yaşı en az 20 olmalı…”

Bu tarihi bilgilerle uyuşmayan yorumun yanlış olduğunu Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ansiklopedisi ilgili makalede açıkça ortaya koyuyor.

Peki, Soner Yalçın, tıpkı Nakşibendi Halidi yobaz Cübbeli Ahmet gibi İslam’ın gerçek kaynaklarındaki bilgileri niçin yalanlamaya kalkışıyor?

Onun Arapların erken yaşta kızlarla evlenme geleneği olduğunu ve bunun İslam’la ilgisinin bulunmadığını bilmemesi  olanaksız. Öyleyse bilgiyi niye çarpıttı, neden yobazların saldırdığı Diamond’u yalanlayarak karşı safta durdu?

Saray’a şirin gözükmek için…

İşte günümüz laiklerinin trajedisi tam da buradadır…

Yazık!

Soner Yalçın’ın daha önce yazdıklarına nasıl inanacağız şimdi?