Kimileri ısrarla şeriat ile İslam’ı eşitlemeye çalışıyor. Bu, apaçık bir biçimde gerçek dışıdır. İslam’ı şeriatla eşitlemek doğru olmadığı gibi aynı zamanda kesinlikle kabul edilemez bir zulümdür.

Konuya ilişkin söylenecek çok söz var. Yüzlerce hatta binlerce yılın yaşanmışlığı var. Binlerce diyorum zira şeriatın geçmişi Hammurabi yasalarına değin varıyor.

Biz burada uzun uzun anlatmak yerine şeriat ile İslam arasındaki kimi dikkat çekici farklara dokunmakla yetineceğiz.

İslam'a göre dinde zorlama yoktur. Şeriata göre dinden dönen öldürülür.

İslam'a göre tek eşlilik kuraldır. Şeriata göre 4 eşin olabilir. Hatta ayrıca cariyelerin bile olabilir. Onlarla nikahsız cinsel ilişki zina sayılmaz. Oysa İslam cariyeliği ve köleliği reddeder.

İslam'a göre kadın ve erkek eşittir. Şeriata göre erkek üstündür. İslam'a göre kadın ve erkek mirasta, şahitlikte eşittir. Şeriata göre ise eşit değildir. İslam'a göre kadın devlet başkanı, yargıç, imam olabilir. Şeriata göre ise kadın devlet başkanı, yargıç ve imam olamaz.

İslam'a göre ibadetleri yapmamanın bir cezası yoktur. Gönüllülük esastır. Şeriata göre ise namaz kılmayan, oruç tutmayan önce uyarılır, sonra dövülür ve en son olarak da öldürülür.

İslam'a göre her dilde ibadet edebilirsin. Şeriata göre ise Arapça dışında bir dille ibadet yasaktır.

İslam'a göre zalim devlet başkanına başkaldırmak vaciptir. Şeriata göre ise zalim de olsa halifeye itaat Allah'a itaat gibidir, isyan edilemez.

İslam'a göre bir kimse reşit oluncaya değin evlendirilemez. Şeriata göre ise evlilik için yaş şartı yoktur, 5- 6 yaşında bir çocuk bile evlendirilebilir.

İslam'ın Allah tasavvuru varlıkta içkindir. Şeriata göre ise Allah, aşkındır.

İslam'a göre akıl nakilden önemlidir. Şeriata göre ise tam tersidir. İslam'a göre din akla ve mantığa uygundur. Şeriata göre ise dinde mantık aranmaz.

İslam devingen şeriat ise donuk ve durağandır.

İslam Allah'ın dini, şeriat ise kökleri Hammurabi Yasalarına dayansa da çoğunlukla Arap töresidir.

Ne mutlu İslam'a iman edenlere...

Ne mutlu müminlere...