Geçtiğimiz hafta Yeniköy sahilinde, makine mühendisi Gülizar’dan ve Gülizar’ın neden mezun olduğu bölümün dışında başka işlerde çalıştığından bahsetmiştim.

Yabancı uyrukluların fabrikalar ve çeşitli sektörlerde tercih konusu olduğuna değinmiştim. Kısaca gençlerimizin hayatlarını sürdürebilmek için uzmanlık alanlarının dışında başka başka işlerde çalışmak mecburiyetinde kaldıklarını hatırlatmıştım. Neyse lafı daha fazla uzatmadan konuya geçeyim.

31 Mart Yerel Seçimlerine az bir süre kaldı. Ancak birkaç parti dışında yerel seçimlerde kıyasıya yarışan siyasi partilerin plan ve projelerine baktığımızda Gülizar ve Gülizar gibi gençlerimizin emek gücünü koruyacak ve istihdam olanaklarını artıracak yol haritalarına sahip olmadıklarını görmekteyiz. Halbuki eğitimden iş dünyasına geçiş sürecinin kolaylaştırılması, meslek edindirme kursları ve staj imkanlarının genişletilmesi, yerel işletmelerin teşvik edilmesi gibi politikalar gençlerimizin iş olanaklarını genişletecektir. Ne yazık ki adayların proje ve plan lansmanlarında bu yönde pek de elle tutulur bir şeyler görememekteyiz.

Son bir ayda sohbet ettiğim genç arkadaşların büyük bir çoğunluğunun mutsuz ve umutsuz olduğunu gördüm. Çoğu tek çıkar yolun yurt dışı olduğunu düşünmekte. Gençler, siyasi partisinin ne olduğuna bakmaksızın, bu zorluklara karşı çözümler üreten adaylara oy verecek.

Maalesef birçok adayın bu konuda net bir stratejisi veya projesi bulunmamaktadır. Gençlerimizin istihdam sorunlarına yönelik çözümler üretmeyen ve yabancı istilacılara karşı nasıl bir duruş sergileyecekleri konusunda net bir vizyon ortaya koyamayan adaylar, gençlerin oylarını alamayacaklardır.

Bu noktada, gençlerimizin emek gücünü koruyacak ve istihdam olanaklarını artıracak somut adımlar ve projelerle birlikte yabancı istilacılara karşı etkili önlemler alan, yerel işgücünü korumak adına yabancıların istihdam edilmesine sınırlamalar getirebilen veya yerel işletmelere öncelik tanıyarak gençlerimizi daha fazla iş fırsatına erişebilir hale getiren ve ekonomik olarak daha güçlü politikalar ile yola çıkan adayların başarıları kaçınılmaz olacaktır.

Sonuç olarak, adayların gençlerin istihdamını ve emek gücünü korumak için somut adımlar atmaları, aynı zamanda toplumsal refahın ve ekonomik büyümenin de anahtarı olacaktır. Gençlerin işsizlikle mücadele etmelerine yardımcı olmak, onların potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkarmalarına ve topluma katkı sağlamalarına imkân tanıyacaktır. Bununla birlikte yabancı istilacılara karşı alınacak tedbirler de önemlidir. Çünkü yerel işgücünün korunması, yerel ekonominin güçlenmesi ve ulusal bağımsızlığın sağlanması açısından kritik bir öneme sahiptir.

Bu nedenle, adaylar yerel seçim kampanyalarında gençlerin istihdamı ve yabancı istilacılara karşı korunması konularını öncelikli hale getirmelidirler. Bu, seçmenlerin güvenini kazanmak ve toplumun genel refahını artırmak için hayati öneme sahiptir. Unutulmamalıdır ki, gençlerimizin geleceği ülkenin geleceğini belirleyecektir ve bu nedenle yerel yönetimlerin bu konuda sorumluluk alması gerekmektedir.