Osmanlı döneminde,


Ortadoğu ve Anadolu’nun bir kısmında birlikte yaşayanlar,
CUMHURİYETİN devreye girmesiyle
YÜZYIL ayrı kaldılar…

Şimdilerde,
ANAYASA değişikliğiyle tekrar birleşmeye çalışıyorlar…

Hayal ettikleri?
Saltanat ve Hilafet yıllarına geri dönmek…

Bu kitlelerin
VAROLUŞ nedenleri korkunç noktalarda birleşiyor?…

Cübbeli
Sakallı
Sarıklı
Şalvarlı
Fesli
Asalı
Sürme gözlü
Doymaz ve kindar bakışlı
Nankör edalı
Bilim-sanat düşmanı
Kadın-çocuk-doğa-hayvan düşmanı
Sübyan tecavüzcüleri
Üretim yoksunu ve tüketim köleleri
Haram ve helali ters yaşayanlar
Bağımsızlıktan nefret edenler
Sömürü düzenine kulluk edenler
Riyakarlık ve hilebazlık cambazları…

ANAYASA bunlar için
Değiştirilmeye çalışılıyor…

CIA ajanı
Özbek asıllı Ruzi Nazar,
“zor olan Türkleri uyutacak birilerini bulmaktır.
Biri dindar Müslümanları uyutacak,
diğeri milliyetçilere ninni söyleyecek“ demişti …

ANAYASAYI değiştirecek olanlar da,
Ruzi Nazar’ın yukarıda tarif ettiklerinden ibaret…