Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette kamuoyundan gelen görüşleri de dikkate alarak, üretici, tedarikçi ve işletmeler arasındaki ticari ilişkilerle ilgili yeni düzenleme yaptı.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik kapsamında, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerde ortaya çıkan haksız ticari uygulamalar belirlenerek yasaklandı. Bu uygulamalar, karşı tarafın ticari faaliyetlerini ciddi şekilde olumsuz etkileyen, makul karar verme yeteneğini azaltan veya normal şartlarda taraf olunmamasına neden olan faaliyetleri içermektedir. Bu bağlamda, karşı tarafın zorla mal veya hizmet temin etmesi, kampanya maliyetlerinin istemeyen tarafa yansıtılması, tarım ve gıda ürünlerinin tedarik şartlarının belirlenmemesi, sözleşmelerde tek taraflı değişiklik yetkisi verilmesi veya açık olmayan hükümlere yer verilmesi gibi durumlar yasaklanarak idari para cezasına tabi tutuldu.

Ayrıca, ürün talebini etkilemeyen hizmetler için karşı taraftan prim ve bedel alınması, bozulabilir tarım ve gıda ürünlerine yönelik siparişlerin belirli bir süre içinde iptal edilmesi, bozulma maliyetlerinin karşı tarafa yansıtılması ve satılamayan ürünlerin iade edilmesi gibi durumlar da idari para cezası ile cezalandırılacak. İdari ve cezai yaptırımların yanı sıra müşteri şikayetleri veya kamu kurumlarına başvurular nedeniyle karşı tarafa ticari misillemelerde bulunulması, gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarla zarara yol açılması gibi durumlar da ceza kapsamında değerlendirilecek.

Düzenlemeler, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.