stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi, konut kiralarındaki kira artış oranı üst sınırının yüzde 25 olarak belirlenmesinin 'adil' olmadığına karar verdi. Bu önemli kararı değerlendiren Avukat Özgür Kip, "Bu karar emsal teşkil eder" şeklinde konuştu.

Fahiş kira artışlarını engellemek amacıyla getirilen yüzde 25 sınırıyla ilgili olarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi, sınırın 'adil olmadığına' dair bir karar aldı.

Gerçek Gündem'den alınan bilgiye göre, 2019 yılında Eyüpsultan ilçesinde ev kiralayan bir kiracı, 2021 yılında kira bedelini yıllık yasal artış oranları üzerinden güncelledi. Ancak ev sahibi, kiracının yasal sınırlar içinde yaptığı artışın, taşınmazın bulunduğu site içindeki emsal taşınmazların kira rayiç bedellerinin altında kaldığını iddia ederek durumu mahkemeye taşıdı. Yerel mahkeme, ev sahibinin talebini reddetti. Bunun üzerine ev sahibi davayı istinafa taşıdı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi, dosyayı görüntüleyerek yerel mahkemenin kararına katılmadı ve "Ülkemizde yaşanan olağanüstü ekonomik koşullar göz önüne alındığında kira artışları için belirlenen yüzde 25 sınırının adil olmadığına" hükmetti.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

Her somut olayın özelliğine göre, uyarlama istenen taşınmazın mevcut durumunun dikkate alınması gerektiği belirtildi. Yerel mahkemece uyarlama davalarında uygulanması gereken kurallar, konularında uzman üç kişilik bir bilirkişi kurulundan alınacak raporla değerlendirilmelidir. Bu rapor, kiralananın niteliği, kullanma alanı, konumu, bölgedeki kira parasını etkileyecek normalin üstündeki imar ve ticaret değişiklikleri, emsal kira paraları, vergi ve amortisman giderlerindeki artışlar, döviz kurlarındaki ani iniş ve çıkışlar ile ülkeyi sarsan ciddi ekonomik kriz veya doğal afetlere bağlı ödeme esaslarının yeniden düzenlenmesini gerektirecek olayların varlığını araştırıp değerlendirmelidir.

Bu kararı değerlendiren avukat Özgür Kip, "Kira anlaşmazlığında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar, yani enflasyon, kur ve doğal afet gibi olağanüstü durumlarla davanın koşulları gerçekleşmişse, bu karar emsal teşkil etmektedir. Kira uyarlamasında bu şartlar oluşmuşsa hali hazırda yüzde 25'lik kira sınırı uygulanmaz. Yani mahkeme bu kararı ile yüze 25'lik kira sınırının önüne geçmiştir" şeklinde konuştu.