Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden (OMÜ) Prof. Dr. İzzet Akça, havaların ısınmaya başladığı nisan ve mayıs aylarında vektörlerin etkinliğine dikkat çekti. "Bu aylar özellikle vektörlerin aktif olduğu dönemlerdir. Vektörler dediğimizde ilk akla gelenler sivrisinek, karasinek, hamam böceği ve kenelerdir. Bu canlılar, fil hastalığı, sıtma ve KKKA gibi hastalıkların taşıyıcılarıdır. Bu nedenle bu aylardan itibaren vektörlere karşı ciddi önlemler almamız gerekiyor" dedi.

OMÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Akça, hastalık taşıyan vektörlerle mücadeleye, hava sıcaklıklarının artışını beklemeksizin başlanması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Akça, "Halk sağlığı riski oluşturan enfeksiyon etkenlerini taşıyan böcek ya da diğer canlıların genel adı olan vektörler, insanlarda Kıırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), sıtma, fil hastalığı gibi hastalıklara yol açarlar. Sulak alanlar, meralar, parklar ve çöp alanları gibi bölgelerde önlemler alınmalıdır ki hastalıklardan korunalım" diye ekledi.

Prof. Dr. Akça, havaların ısınmasıyla birlikte vektör hareketliliğinin arttığını belirtti. "Vektörler özellikle bu dönemde çok önemlidir. Nisan ve mayıs aylarında hava ısınır. Bu aylar, vektörlerin hareketlilik gösterdiği zamanlardır. Vektörlerin çoğalmasını sağlayan en önemli faktörlerden biri sıcaklıktır. Bu nedenle bu aylardan itibaren vektörlere karşı ciddi önlemler almalıyız. Bu önlemleri tek tek değil, bir bütün olarak ele almalıyız. Basın, teknik elemanlar, belediyeler ve halkımızın vektörleri tanıması ve önlemler alması önemlidir. Örneğin, sivrisinekler genellikle sulak alanlarda yaşarlar. Su birikintileri yok edilmeli veya işaretlenmeli ve bu alanlarda larva mücadelesi yapılmalıdır. Ardından erginler ortaya çıktığında da mücadeleye devam etmeliyiz. Bu önlemler, eylül-ekim aylarına kadar periyodik olarak sürdürülmelidir. Karadeniz Bölgesi şanslıdır çünkü vektörlerin gelişimi Akdeniz'e kıyasla daha yavaştır. Ancak yine de nisan ayından itibaren sulak alanlarda önlemler almalıyız" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Akça, vektörlerin taşıdığı hastalıkların hayati tehlike oluşturabileceğini de vurguladı. "Karasinek için çöplerimizi yok etmeliyiz. Bu alanlar belirlenmeli ve düzenli olarak temizlenmelidir. Keneler özellikle Karadeniz Bölgesi'nde önemlidir. Bu bölgelerde çocuk parkları ve meralarda önlemler alınmalıdır. Sıtma hastalığı özellikle gelişmekte olan Afrika ülkelerinde büyük bir problem. Bu nedenle önlemlerimizi almalıyız" şeklinde uyardı.