Toplumsal Esenlik Derneği, ilk etkinliğini geçtiğimiz pazar günü Dil Bayramı'nı kutlayarak gerçekleştirdi.

Etkinliğin sonunda derneğin kurucu üyeleri, bir araya gelerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleme ve onun ilke ve devrimlerini benimseme konusunda ant içtiler.

Etkinlik sonrasında paylaşımda bulunan derneğin kurucu üyelerinden Ali Avcu şunları kaydetti:

Toplumsal Esenlik Derneği'nin kurucu üyeleri, bir araya gelerek Şanırak altında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleme ve onun ilke ve inkılâplarını benimseme konusunda ant içmişlerdir. Bu dernek, toplumun çeşitli kesimlerinden insanları birleştirme ve daha iyi bir toplumsal yapı oluşturma amacı gütmektedir. Üyeler, bu yolda yürürken, eğitim, sağlık ve sosyal adalet gibi alanlarda somut projeler geliştirerek toplumsal kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflemektedirler. Atatürk'ün modernleşme vizyonundan ilham alarak, dernek, toplumun her kesiminin refahını artırmayı ve Türkiye'nin küresel düzeyde rekabet edebilir bir toplum olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.