Çalışma saatlerinin 45 saate 40 saate düşürüleceği iddiaları uzun süredir gündemi meşgul ediyor.

Bakan Işıkhan, konuyla ilgili olarak şunları ifade etti:

Bakanlık olarak, ülkemizin büyümesine ve istihdamın artmasına katkı sağlarken, aynı zamanda çalışanların refahını artırmayı ve güvenliğini korumayı hedefliyoruz. Çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçi refahı, kadın, çocuk ve gençlerin çalışma koşulları, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve iş gücü piyasası uygulamaları gibi konular, gündemimizde önemli bir yer tutmaktadır. Çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla, bakanlığımızın iş müfettişleri tarafından yürütülen araştırma, inceleme ve denetim faaliyetleri devam etmektedir.