Makedonlar tarafından Anadolu’da kurulan Blaundus Antik Kenti, Uşak ilinin Ulubey ilçesinin Sülümenli köyü yakınlarındadır.

Blaundus, Helenistik dönemde M.Ö 3.yy'da kurulduğu tahmin edilmektedir. Büyük İskender'in imparatorluğunda kurulmuştur.

Kent, Anadolu'nun iç kesimlerini Ege kıyılarına bağlayan önemli bir ticaret yolu üzerinde stratejik bir konuma sahipti.

BLAUNDUS ANTİK KENTİ HAKKINDA BİLGİLER
Kent, derin vadinin ortasındaki yarımada şeklindeki bir toprak parçasının üstüne ve yamaçlarına kurulmuştur. Kent, özellikle yüksek kaliteli mermer üretimi ile tanınan önemli bir madencilik endüstrisine sahipti.

Bununla birlikte Roma döneminde gelişmeye devam etti ve önemli bir idari ve ticari merkez haline geldi. Blaundus iyi gelişmiş bir kentsel yerleşim planına sahipti.

Blaundus'taki tiyatro, özellikle mimari tasarımı ve ihtişamıyla ünlüydü.

MS 60'lı yıllarda yaşanan bir depremde büyük hasar alan kent, tekrar inşa edilmiş ancak ticaret yollarındaki değişimlerle birlikte zamanla önemini kaybetmiş ve terk edilmiştir.

BLAUNDUS ANTİK KENTİ'NE NASIL GİDİLİR?
Kent, Uşak ilinin Ulubey ilçesinin Sülümenli Köyü yakınlarında yer alır. Sülümenli köyünden 2 km kuzeydoğuya gidildiğinde kente ulaşım sağlanabilir.

BLAUNDUS ANTİK KENT GEZİLECEK YERLER
Geniş ana caddeli ve caddeleri dik kesen ara caddelerle planlanmış şehir merkezi, yıkılmış ve kalıntıları bulunan döneme ait tiyatro gezilebilir. Az bölümü görünen Ceres Tapınağı'nı ve blok taşlardan oluşan kamu binası gezilebilecek alanlardır.