Akbelen Ormanı'nda sayısız canın yüzlerce yılda oluşmuş yuvasını 1 günde yıkmaya çalışan Jandarmalara karşı köylülerin, yurttaşların verdiği mücadele deavm ediyor. Maden yağması altında kalmamış son parçalarını vermek istemeyen köylü mücadelelerine ve yardım çağrılarına devam ediyor. Ormanlarının yok olmasına müsade etmeyen köylüler, yurttaş ile bir olarak mücadelelerini sürdürüp ormanlarının yok olmaması için çağrılarda bulunuyor.

Köylülerin muhalefete karşı yapmış olduğu çağrı ise şu şekilde:

·Bizler Akbelen Ormanı’nda yaşayanlar, ormanı savunanlar; Akbelen Ormanı’nın başta Anayasa olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeye aykırı olarak kesilmesine karşı ormanımızı, yaşamımızın kaynağını geçtiğimiz Pazartesi gününden beri savunuyoruz. 2005 yılında alınan AİHM kararına ve Muğla 1.idare Mahkemesi'ndeki davamız halen devam ederken kesim tüm hızıyla devam ediyor. Bu süreçte defalarca orantısız güç, hak ihlali darp ve şiddetle karşı karşıya kaldık ve önümüzdeki günlerde de kalmaya devam edeceğiz. Zaman ormanımız, canımız, yaşamımızın kaynağı için çok hızlı ilerliyor. Yaptığımız hesaplamalara göre eğer orman bu hızla yok edilmeye devam ederse en geç 31 Temmuz’da tamamı yok edilmiş olacak. Siz muhalefet partileri zamları konuşmak için TBMM’yi göreve çağırdınız ve hepimizi yakan zamları konuştunuz. Şimdi sırada zamların temel kaynağı olan çiftçinin, üreticinin, köylünün, meraların, suyun, zeytinin korunması için TBMM'yi acilen göreve çağırmak var. Akbelen ormanı savunması 2 yılı geçen savunması ile ülkemizde bir semboldür. Akbelen düşerse yarın Kaz Dağları, Karadeniz, Sinop, Akkuyu, Kırklareli düşer. Ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin, tarım alanlarının, su havzalarının teker teker yok edilmesi ülkemizi küresel iklim krizine karşı daha kırılgan bir hale getirirken, çiftçiyi, üreticiyi, köylüyü daha büyük çıkmazlara sürükler. Ayrıca, TBBM’de oturum ihtiyaç olan milletvekili sayısının onda birinin bile mücadelede bizimle birlikte olması devlet – Limak ortaklığı ile devam eden bu yok edişin önünde durmamızı sağlar. Tüm muhalefet partilerini, il, ilçe örgütleri ve tüm milletvekillerinin salt çoğunluk halinde konfor alanlarını terk ederek bizlerle birlikte gerekirse ağaçlara sarılarak, TOMAların önünde durarak bu yok edişe aktif eylemsellik ile dur demeye davet ediyoruz.