Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2023 yılı sonunda ülkede 15-24 yaş aralığında toplam 11 milyon 796 bin genç bulunuyor. Bu gençlerin içinde, ne eğitimde ne de işte yer alanlarının sayısı 2 milyon 525 bin kişidir. Bu grubun genç nüfus içindeki oranı ise %21.4 olarak belirlendi. 

Bu 2 milyon 525 bin kişiden, okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 99 bin, lise altı bir okuldan mezun olanların sayısı 990 bin, liseden mezun olanların sayısı 628 bin olarak kaydedilmiştir. Mesleki veya teknik lise diplomalı olanların sayısı 457 bin iken, yükseköğretim mezunu olanların sayısı 352 bin.

Bu boşta olan gençlerin 893 binini erkekler, 1 milyon 631 binini ise kadınlar oluşturuyor.

2023 yılı sonu verilerine göre, Türkiye'de yaşayan 11 milyon 796 bin gençten 5 milyon 387'si iş gücü piyasasında bulunmaktadır. Bu iş gücü piyasasındaki gençlerin 4 milyon 539 bini çalışmakta iken, 884 bini işsiz durumdadır. Gençler arasında işsizlik oranı %15.7 seviyesindedir.

İş gücüne dahil olmayan 6 milyon 410 bin genç ise bulunmaktadır. Bu yaş grubundaki işsizlik oranı; erkeklerde %12.5, kadınlarda ise %21.7'dir.

Hem okula gitmeyip hem de istihdam piyasasında bulunmayan 2 milyon 525 bin genç ile 884 bin işsiz genç sayısı toplandığında, 2023 yılı sonu itibariyle 3 milyon 373 bin gencin çalışmadığı görülmektedir. Bu durum, Türkiye'de neredeyse her 3 gençten birinin boşta olduğunu ortaya koyuyor.