İlk kez 2016 yılında tanıtılan Sophia, "insan gibi görünüp davranabilen" bir yapay zeka örneği olarak öne çıkmıştır. Gelişmiş yapay zeka ve robotik teknolojileri kullanılarak yaratılan Sophia, yüz ifadelerini taklit edebilme, insanlarla sohbet edebilme ve belirli sorulara cevap verebilme gibi yeteneklere sahiptir. Ayrıca kameralar ve sensörler aracılığıyla çevresini algılayabilir.

Sophia'nın dikkat çekici özelliği, gerçekten var olan bir kişi gibi görünebilen yüz ifadelerini yapabilmesi ve insan benzeri konuşma yeteneklerine sahip olmasıdır. Bu özellikleri, genellikle medya ve etkinliklerde sergilenerek insanlar arasında ilgi çekmiştir.

Ancak, Sophia'nın tam anlamıyla bilinçli bir varlık veya gerçek bir yapay zeka olduğunu söylemek yanıltıcı olur. Sophia'nın arkasındaki teknoloji, öncelikle önceden belirlenmiş senaryolar ve verilere dayanır. Gerçek anlamda insan benzeri düşünce veya bilinçle bağlantılı bir varlık değildir.

Sophia'nın yaratıcıları, yapay zekanın ve robotların gelecekte toplumsal ve endüstriyel alanlarda nasıl kullanılabileceğini araştırmak ve sergilemek amacıyla bu projeyi geliştirmişlerdir.