Öz Sağlık-İş’in 20-21 Kasım 2021’de yapılan 3. Olağan Genel Kurulunun, “Usulsüz belirlenen delegelerle toplandığı, seçim mevzuatına aykırı ve eksik işlemlerle yapıldığı” gerekçesiyle dava açılmıştı.

Evrensel'de yer alan habere göre, yerel mahkeme, “Delege seçimlerinin iptaline ve seçimin yeniden yapılmasına” karar vermiş, sendikaya kayyum atanması istemini ise reddetmişti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesine geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Öz Sağlık-İş’in 3. Olağan Genel Kurulunun iptaline, “Olağan Genel Kurulu, Kanun ve Tüzük hükümlerine göre en kısa zamanda toplamak, seçimleri yapmak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar kuruluşu yönetmek” ile görevli olmak üzere, 3 kayyum tayinine hükmetti.

Öz Sağlık-İş Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, “Hukukun gereği yerine getirilerek, mahkeme tarafından atanacak heyete, belirlenmiş görev süresi boyunca seçim süreçlerinde yardımcı olunacaktır. Yönetim Kurulu olarak veda etmiyor, kısa bir süre zorunlu olarak ara veriyoruz. Kayyım tarafından yapılacak genel kurulda kanunen doğal aday sayılacağız” denildi.

Öz Sağlık-İş 2 No’lu Şube Başkanı Erdem Dinç ise yolsuzluk benzeri durumlarla davanın açılmadığını, evrak eksikliği ve aksaklıklar nedeniyle meselenin buraya geldiğini söyleyerek, “En kısa zamanda Olağan Genel Kurulu toplayıp seçim için hazırlıklara başlayacağız” dedi.