Bu oluşumlar, yer altı sularının yer altındaki kireç taşı veya diğer çözünmeye dayanıklı kayaçları aşındırması sonucu meydana gelir. Obruklar genellikle yer yüzeyinden aşağı doğru açılan derin çukurlar veya çukurluklar şeklinde görünürler.

Obrukların oluşumu genellikle şu adımları içerir:

  1. Kireç Taşı Zemin: Obrukların oluşumu için en yaygın kayaç türlerinden biri kireç taşıdır (kalsiyum karbonat). Kireç taşı, yer altı sularının çözünmeye daha yatkın olduğu bir kayaçtır.

  2. Suyun İnfiltrasyonu: Yağmur suyu veya yeraltı suyu gibi sular, kireç taşının çatlaklarını ve boşluklarını geçerek yer altına sızar. Bu sular, içindeki çözünmüş karbonat iyonları ile temas ettiğinde kimyasal bir reaksiyona girerler.

  3. Kimyasal Aşındırma: Suyun içindeki karbonat iyonları, kireç taşını çözmeye başlar. Bu süreç, kireç taşının erimesine ve boşlukların oluşmasına neden olur.

  4. Boşlukların Genişlemesi: Yıllar içinde bu çözünme süreci devam eder ve boşluklar büyür. Bu boşluklar, yer altı suyu tarafından taşınan tortuların çökmesiyle daha da genişler.

  5. Obruk Oluşumu: Zamanla, bu çözünme ve çökme süreçleri, yer yüzeyinde büyük çukurlukların oluşmasına neden olur. Bu çukurluklar, obruklar olarak adlandırılır.