İlk kez 1966 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından ilan edilmiştir.

Dünya Okuma Yazma Günü, okuma ve yazma becerilerinin toplumsal gelişim, eğitim, istihdam ve bireylerin yaşam kalitesi üzerindeki önemini vurgulamayı amaçlar. Aynı zamanda dünya genelinde okuma yazma oranlarını artırmak ve okuma yazma konusundaki eşitsizlikleri azaltmak için farklı ülkelerde çeşitli etkinlikler düzenlenir.

Her yıl belirli bir tema etrafında etkinlikler düzenlenir ve okuma yazma ile ilgili sorunlara dikkat çekilir. Dünya Okuma Yazma Günü, dünya genelinde eğitim hakkının yaygınlaştırılması ve herkesin bu önemli becerilere erişimini sağlamak için bir fırsat olarak görülür.