Erol’un büyük oğlu Muhammed Saki Erol yeni kurduğu tarikatın  Menzil’e bağlı “Semerkand Vakfı, Tümsiad, Beşir Derneği, Gençkon” kuruluşlarıyla bağının kalmadığını duyurdu.

Menzil tarikatının şeyhi Abdülbaki Elhüseyni adıyla bilinen Abdülbaki Erol’un ölümünün ardından oğulları arasında başlayan devam eden liderlik savaşı bölünmeye neden oldu. Abdülbaki Erol’un büyük oğlu Muhammed Saki Erol iki kardeşinin de şeyhliğini ilan etmesi ardından cemaatin bölündüğünü açıkladı. Muhammed Saki Erol yeni örgütlenmenin nisan ayında kurduğu Serhendi Vakfı olarak devam edeceğini ve Menzil’in 28 yıldır omurgasını oluşturan ve holdingleşen Semerkand Vakfı ile bir bağının kalmadığını duyurdu.

Muhammed Saki Erol  “Sevgili kardeşlerimiz, Serhendi Vakfı olarak aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarıyla hiçbir bağımız kalmamıştır: Semerkand Vakfı, Tümsiad, Beşir Derneği, Gençkon” açıklamasını yaptı.