21 Mayıs 2020'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, eski başbakanlardan Tansu Çiller'in oğlu Berk Uçuran Çiller'in yönetiminde olduğu sırada Marsan Marmara Holding A.Ş.'ye ait Sarıyer Kilyos'taki yaklaşık 30 bin metrekarelik arazinin imarının değiştirilmesiyle ilgili bir plan yapıldı.

Bu plan değişikliğiyle, arazi konut alanı ve otel yapımı için düzenlendi ve 4 bin 586 metrekarelik inşaat alanı 5 misli artırılarak 24 bin metrekareye çıkarıldı. Ancak arazinin tamamı 3. derece doğal sit alanı sınırları içerisinde bulunuyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı, bu plan değişikliğine itiraz ederek iptal davası açtı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, bakanlığın planlarını 2 Kasım 2021'de oybirliğiyle iptal etti.

TEKRAR İPTAL EDİLDİ

Ancak, iptal kararlarının ardından bakanlık yeni planları hazırlayarak 10 Mayıs 2023'te askıya çıkardı. İBB, bu planlara da dava açtı ve İstanbul 14. İdare Mahkemesi 29 Şubat 2024 tarihinde oybirliğiyle ikinci kez iptal kararı verdi.

Mahkeme kararında, yeni planların eski planlardan farklı olmadığı ve hukuka aykırılıkların giderilmediği belirtildi. Planların, çevredeki yükseklik değerlerini aşacak şekilde yapılaşma hakkı tanıdığı ve kamu yararını gözetmediği vurgulandı. Bu nedenle, mahkeme yeni planların da iptaline karar verdi.