Kıyı erozyonunun başlıca nedenleri şunlar olabilir:

  1. Dalga Etkisi: Dalga hareketi, sahil şeridi boyunca suyun hareketini ve basınç değişimlerini yaratır. Bu dalgalar kıyıya yönelirken, kum ve toprak parçacıklarını sürükler ve taşır. Bu süreç, kıyı erozyonunun en önemli nedenlerinden biridir.

  2. Rüzgar Etkisi: Rüzgarlar, sahil boyunca kum ve toprak parçacıklarını hareket ettirebilir ve bu parçacıkların kıyı erozyonuna katkıda bulunmasına neden olabilir.

  3. Gelgitler: Gelgitler, kıyı erozyonunu hızlandırabilir. Yükseltilmiş gelgit suları kara doğru ilerlediğinde, daha fazla su kıyıdaki malzemeleri sürükleyip taşıyabilir.

  4. Akıntılar: Deniz akıntıları, kıyı erozyonunu etkileyebilir. Akıntılar, kum ve toprak parçacıklarını denizden uzaklaştırabilir veya bir bölgeye taşıyabilir.

  5. Deniz Seviyesinin Yükselmesi: Küresel iklim değişikliği nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi, kıyı erozyonunu artırabilir. Yükselmiş deniz seviyesi, kıyıları daha fazla su altında bırakabilir ve erozyonu hızlandırabilir.

  6. İnsan Etkisi: Kıyı erozyonu, insan aktiviteleri nedeniyle de artabilir. Kıyıda inşaat, kumsal kum çıkartma, sahil bitkilerinin kesilmesi gibi insan etkileri, kıyı erozyonunu hızlandırabilir veya kötüleştirebilir.