Karahanlı dönemi eserleri ve özellikleri şunlar olabilir:

  1. Mimari Eserler: Karahanlılar, Orta Asya'da önemli mimari eserler inşa etmiştir. Bu eserler arasında camiler, medreseler, saraylar ve türbeler yer alır. Bu yapılarda geleneksel Türk ve İslam mimarisi özellikleri görülür.

  2. Kitabeler: Karahanlılar, taş kitabeler ve yazıtlar kullanarak kendi hükümetlerini ve yönetimlerini tanıtmışlardır. Bu kitabeler, Karahanlı hükümdarlarının hükümetlerini ve fetihlerini kaydeder.

  3. El Yazmaları ve İslam Edebiyatı: Karahanlı döneminde İslam edebiyatının gelişimi desteklenmiştir. El yazmaları, İslamî metinler ve edebiyat eserleri Karahanlılar tarafından üretilmiştir.

  4. Halı Dokuma: Karahanlılar, halı dokuma sanatında da ustalığa ulaşmışlardır. Bu döneme ait halılar, zengin desenleri ve renkleri ile bilinir.

  5. Yazılı Dil: Karahanlılar döneminde, Türkçe yazılı dilinin gelişimi ve kullanımı teşvik edilmiştir. İslam etkisiyle Arap alfabesi Karahanlı Türkçesi için kullanılmıştır.

  6. İslam'ın Yayılması: Karahanlılar, İslam'ı Orta Asya'da yaymış ve İslam kültürünü teşvik etmiştir. Bu dönem, İslam'ın Türk toplulukları arasında kabul edilmesine katkıda bulunmuştur.