Ercan Çankaya

ODTÜ Rektörlüğü'nün, Bahar Şenliği'nin Devrim Stadyumu'nda düzenlenmesine izin vermemesi üzerine öğrencilerin kendi yapacağı şenlikte kullanılacak ses sistemi kampüse alınmamıştı. Bunun üzerine CHP heyeti, kapıda bekletilen ses sistemi ve öğrencileri kampüse sokmuştu. 

ODTÜ Rektörü Verşan Kök'ün Bahar Şenliği'nin güvenlik ve temizlik bahanesiyle Devrim Stadyumu'nda düzenlenmesine izin vermemesi üzerine öğrencilerin kendi yapacağı şenlikte kullanılacak ses sistemi kampüse sokulmamıştı. CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Deniz Demir, Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ve Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'dan oluşan CHP heyeti, ODTÜ'ye gelerek ses sistemini ve öğrencileri Devrim Stadyumu'na sokmuştu.

Deniz Demir, ses sisteminin bulunduğu aracın direksiyonuna geçerek aracı kampüse kendisi taşımıştı. 

Heyet, ayrıca sahne kurulumu ve teknik ekipmanların Devrim Stadyumu'na sokulması için de kampüste nöbet tutmaya devam etti. 

ODTÜ öğrencilerinin kayyum olarak nitelendirdiği rektörü Verşan Kök, ODTÜ mezunlarına e-mail aracılığıyla bir açıklama göndererek CHP'li vekilleri hedef aldı.

Mezunlar ofisi imzalı açıklamada şöyle denildi:

23 Mayıs 2024 Perşembe günü yanlarında getirdikleri bir basın ajansı ile kapılardan girerek doğrudan Stadyum'a geçen bir grup milletvekilinin Üniversitemizin özerkliğini hiçe sayan ve doğru olmayan bazı bilgiler içeren bir açıklama yapmasını, daha sonra 28 Mayıs 2024 tarihinde ise “öğrencilere destek oluyoruz” savı ile giriş izni bulunmayan, hangi kurum veya kuruluşa bağlı olduğu bilinmeyen ticari aracı bizzat kendileri kullanarak Üniversitemize giriş yapmalarını yadırgadığımızı belirtmek istiyoruz.

Açıklamasında özerlik vurgusu yapan Kayyum Kök, defalarca kampüse polis sokan rektör olarak tanınıyor. 

Verşan Kök'ün açıklamasının tamamı şöyle:

Değerli Mezunlarımız,

Üniversitemiz yıllardır tüm etkinliklerini geleneklerine, değerlerine uygun şekilde; güncel durum ve koşulları gerçekçi bir zeminde değerlendirerek yapmak için büyük özen ve gayret göstermektedir. 2015 (şenlikler yapılmadı), 2016 (konserler yapılmadı), 2020 ve 2021 (pandemi), 2023 (deprem) yıllarında yapılamayan geleneksel ODTÜ Bahar Şenliğimizin 35'incisinin de bu çerçevede yapılabilmesi için öğrencilerimizle görüşmeler dahil her türlü düzenleme ve planlamalar yapılmıştı.

Bu bağlamda, 35. ODTÜ Bahar Şenliği'ne yönelik olarak Öğrenci Dekanımızın farklı zamanlarda öğrencilerimizle yaptığı altı (6) görüşme neticesinde kamuoyuyla paylaşılan tüm bilgilendirmelerde; Bahar Şenliği'nin tek bir düzenlemeye veya etkinliğe bağlı olmayan, çok boyutlu bir şenlik olduğunu, herkese açık Stadyum konserleri olmaksızın yapılmasını; kampüsümüzün farklı alanlarında geleneksel topluluk müzik ve dans sahneleri ile  stantlarının kurulacağı, yemek ve diğer stantların öğrenci ve tüm mensuplarımızın el emeği ile hazırlanacağı üç (3) günlük bir şenlik olması için ODTÜ Yönetimi olarak elimizden gelen tüm desteği vereceğimizi öğrencilerimize ve tüm ODTÜ kamuoyuna duyurmuştuk.

Bu açıklamalara rağmen, 23 Mayıs 2024 Perşembe günü yanlarında getirdikleri bir basın ajansı ile kapılardan girerek doğrudan Stadyum'a geçen bir grup milletvekilinin Üniversitemizin özerkliğini hiçe sayan ve doğru olmayan bazı bilgiler içeren bir açıklama yapmasını, daha sonra 28 Mayıs 2024 tarihinde ise “öğrencilere destek oluyoruz” savı ile giriş izni bulunmayan, hangi kurum veya kuruluşa bağlı olduğu bilinmeyen ticari aracı bizzat kendileri kullanarak Üniversitemize giriş yapmalarını yadırgadığımızı belirtmek istiyoruz.

Oysa; tüm duyurularımızda belirtildiği gibi öğrencilerimizin kendi etkinlerini yapacakları küçük boyutlu sahneleri Stadyum dahil Üniversitemizin geleneksel alanlarında kurmalarına yönelik hiçbir engel yoktu ve görüşmelerde bu konu öğrencilerimize net bir şekilde ifade edilmişti. Öte yandan, Yönetimimizce uygun bulunmayan tek konunun; personel, öğrenci ve mezun dışındaki herkese açık çok büyük sahneli konserlerin olduğu tüm duyurularda açık bir şekilde belirtilmişti.

Yukarıda belirtilen gelişmeler sonucunda; ülkemizin 81 ilinden ve dünyanın 100’e yakın ülkesinden çalışanı, öğrencisi veya ziyaretçisi olan Üniversitemizin Bahar Şenlikleri siyasi bir çerçeveye sıkıştırılma ihtimali ile karşı karşıya bırakılmış; aynı zamanda yıllardır öğrencilerimizin başta kendi potansiyelleri ve mensupları ile oluşturduğu Bahar Şenliği işleyişi zedelenme riskine atılmıştır.

Sonuç olarak; Üniversitemiz Stadyumu'nda yapılan açıklamaları, maksadını aşmış davranışlar olarak nitelendiriyor, aynı zamanda üniversitelerin esas işlevlerini desteklemekten uzak çabalar olarak gördüğümüzü paylaşmak istiyoruz.

Bu bağlamda herkesi küresel boyutta iddialı hedefleriyle ülkemizin gururu ve alanında bir marka olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne yönelik saygılı ve yapıcı bir tavır sergilemeye davet ettiğimizi tüm kamuoyuyla paylaşırız.

Sevgi ve saygılarımızla.

Rektörlük