Ankette, katılımcılara yöneltilen "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna %85'inin "ekonomi" cevabını verdiği belirlendi. Göçmenler konusunu sorun olarak görenlerin oranının ise %2-3 civarında olduğu gözlemlendi.

Anket kapsamında katılımcılara yöneltilen bir diğer soru ise şuydu: "TÜİK Ocak 2004 için yıllık enflasyon oranını yüzde 64,86 olarak açıkladı. Sizin bir vatandaş olarak hissettiğiniz enflasyon yüzde 64,86 mıdır?" Bu soruya katılanların %65'i "hayır, daha yüksek hissediliyor"  yanıtını verdi.

HER 4 KİŞİDEN 3'Ü MÜLTECİLERDEN MEMMNUN DEĞİL

Ankete katılanların %75'i Türkiye'nin genel halinden memnun olmadıklarını belirtirken, memnun olanların oranı %18 olarak tespit edildi.

Ankete göre, halkın %74'ü enflasyonun önemli ölçüde veya biraz daha artacağını düşünürken, katılımcıların %71'i döviz kurunun yükseleceğine inanıyor. Ayrıca, katılımcıların %72'si son bir ayda alım güçlerinin azaldığını hissettiklerini ifade etti.