Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı İstanbul deprem yasasına ilişkin ayrıntılar dikkat çekiyor. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantıları ile Meclis deprem komisyonu raporlarının önemli bir altlık oluşturması beklenen taslakta sıkı yapı denetimi olacak.

Yeni Şafak’tan Uğur Duyan’ın haberine göre, taslakta yer alması beklenen düzenlemelerden bazılarının şunlar olması bekleniyor:

AĞIRLIK UYGULAMALARA
Öncelik yapı denetimlerine verilecek. Yapılan incelemeler neticesinde, İstanbul’daki denetimlerde eksiklikler ve yanlışlıklar görüldü. Bu kapsamda mevzuattaki yapı denetimi tarifinden çok uygulamalar üzerine yoğunlaşacak.

DENETİM SIKILAŞACAK
Bakanlık denetimlerini sıklaştırılacak. Gerektirdiği hallerde mülk sahiplerinden izinli ya da izinsiz olarak denetim yapılmasına olanak sağlanacak.

İŞ YERİ VE DÜKKANLARA DÜZENLEME
Çok sayıda yapının kolonlarının kesik ve duvarlarının da yıkılmış olması, afet riskini büyütüyor. Bu nedenle de binaların altında dükkan ve iş yerlerinin açılmasına da düzenleme getirilecek.

YA YIKILACAK YA GÜÇLENDİRİLECEK
Binaların periyodik muayenesine yönelik mevzuat hazırlanacak. Bu kapsamda yapı denetime tabi yapıların 5 yıl içerisinde, yapı denetime tabi olmayan yapıların 2 yıl içerisinde periyodik muayenesi yapılacak. Muayene şartlarını sağlamayan yapılar güçlendirilecek veya yıkılacak.

YAPILARIN ZEMİNİ GÜÇLENDİRİLMEDEN OLMAZ
Sıvılaşma riskine karşın sağlam zeminlerde yapılacak inşaatlarda mikro bölgeleme çalışmalarına ağırlık verilecek. Zemin taşıma gücü zayıf olan bölgelerde zemin iyileştirme çalışması yapılmadan inşaatlara izin verilmeyecek.

ULUSAL GÜVENLİK DE HESAPTA
İstanbul’da olası bir deprem karşısında ulusal güvenliğin de riske girmemesi için özellikle kolluk kuvvetleri ile silahlı kuvvetlerin kullanımındaki ve kullanımına sunulacak bölgelerdeki yapılaşma için mevzuatta düzenlemeye gidilecek.