Özellikle İstanbul'da, 2019'da verilen seçim vaatlerinin yerine getirilmemesi ve kentsel dönüşümün hemen hemen tüm adayların gündeminde olmasıyla başlayan tartışmalar, "Beklenen Büyük İstanbul Depremi"nin artık "Kapıdaki Büyük İstanbul Depremi" olarak tanımlanmasına sebep oldu. Bu süreçte, Özdemir Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen büyük çaplı anket çalışması, İstanbul'daki vatandaşların depremin en büyük öncelikleri olduğunu ve bu doğrultuda hazırlık yapmaya çalıştıklarını ortaya koydu.

Anket sonuçlarına göre, İstanbulluların yüzde 83,7'si kapıdaki büyük İstanbul depremine karşı yeterli hazırlık yapılmadığını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 38,6'sı deprem tatbikatlarına katılırken, yüzde 27,2'si deprem çantası hazır bulunduruyor ve yüzde 45,1'i ise deprem toplanma alanlarını biliyor. Bu veriler, İstanbul'da yaşayanların deprem konusunu birinci öncelikleri olarak gördüğünü ve kendi imkanlarıyla depreme hazırlık yapmaya çalıştıklarını gösteriyor.

Özdemir Araştırma Şirketi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan Büyük İstanbul Depremi Anketi sonuçları, İstanbul'da deprem riskine ilişkin toplumsal farkındalığın artması gerekliliğine dikkat çekiyor.