Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Ebu Hanzala olarak bilinen Halis Bayancuk hakkında verdiği El Kaide dosyasındaki bozma kararında, terör örgütü IŞİD’in Türkiye emiri olarak bilinen ve MİT operasyonu ile yakalanan Kasım Güler’in de olduğu ortaya çıktı. Yargıtay’ın, 21 sanıklı dosyada, Bayancuk ve bir kısım sanık hakkında verilen cezalarla birlikte Güler hakkındaki hükmü de bozduğu görüldü.
 

“CUMHURİYET SAVCISI VE HERKESİ İNANDIRACAK…”

Yargıtay, Kasım Güler hakkındaki bozma gerekçesinde, Güler’in El Kaide’nin hiyerarşik yapısında yer aldığını ve Türkiye’nin anayasal düzenini ortadan kaldırmayı hedeflediğini gösteren delillerin, ilk derece mahkemesi olan Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında “herkesi inandıracak şekilde yazılmadığını” belirtti. Yargıtay, bozma gerekçesinde şunları kaydetti:

“Radikal dini düşünceye sahip oldukları anlaşılan sanıkların oluşturduğu yapılanmanın El Kaide silahlı terör örgütü ile organik ve hiyerarşik bağlantısını gösteren delillerin ve örgütsel faaliyetlerinin neler olduğu açıkça gösterilerek her sanık yönünden silahlı terör örgütü üyeliği delillerinin ayrı ayrı tartışılması, şayet müstakil silahlı terör örgütü kabul edildiği takdirde iletişimin tespitine yönelik tape kayıtları, e-mail adresleriyle ilgili iletişimin tespiti, teknik izleme, ses ve görüntü kaydı alınması kararlarının uygulandığı, sanıkların adreslerinde yapılan aramalarda ele geçen dokümanlar, yurt dışına çıkış kayıtları gibi dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin 3713 sayılı TMK’nın 1. maddesinde öngörülen cebir ve şiddet kullanarak baskı, korkutma ve tehdit yöntemleriyle anayasal düzeni değiştirmeyi, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, devlet otoritesini zayıflatarak ele geçirmeyi amaçlayan ağır-yakın bir tehlike olabilecek vahamet arz eden eylem ve faaliyetlerinin nelerden ibaret olduğunun, bu amaçlara ulaşmak için işlenecek suçları gerçekleştirmeye elverişli silah, araç ve gereçlere sahip olup olmadıklarının Yargıtay denetimine olanak verecek biçimde; sanıkları, mağdurları, Cumhuriyet savcısını ve herkesi inandıracak şekilde olması…

AİHM’E ATIF YAPTI

Yargıtay ayrıca, Güler hakkında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne de atıf yaparak “soyut bir kabul ile hüküm kurulduğunu” şöyle anlattı: 

“Yargıtay’ın tutarlılık denetimini yapabilmesi için kararın dayandığı tüm verilerin, bu veriler ile mahkeme tarafından ulaşılan sonuçların; iddia, savunma ve tanık anlatımlarına ilişkin değerlendirmelerin açık olarak gerekçeye yansıtılması, bu suretle sanıklara isnat edilen suçların oluşup oluşmadığı konusundaki mahkeme kabulünün duraksamaya yol açmayacak biçimde karar yerinde gösterilmesi gerekirken ilk derece mahkemesinin gerekçeli kararında anılan ilkelere uyulmayarak sanıklar… Kasım Güler, Halis Bayancuk hangi eylemlerinin silahlı terör örgütü yöneticisi ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarına esas alındığının ayrıntılı bir şekilde açıklanmadan, soyut bir kabul ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6/1, TC Anayasası’nın 141/2, CMK'nın 34/1 ve 230/1-c maddelerine aykırılık oluşturacak şekilde gerekçesiz hüküm kurulması…”

MİT OPERASYONU İLE YAKALANDI

IŞİD’in Türkiye emir olan Kasım Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonu ile yakalanarak ülkeye getirilmişti. Suriye’deyken patlayan bir bomba nedeniyle ayağından yaralanan Güler, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamasına koltuk değneği ile katılmıştı. Güler, bu davada, ‘silahlı terör örgütü yönetme ve nitelikli silah bulundurma’ suçlarından toplamda 30 yıl hapis cezası almıştı.