Devletin "gizli anayasası" olarak isimlendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için çalışmalarına başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifiyle harekete geçen Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, ülkenin temel güvenlik stratejilerini belirleyen ve gizliliği nedeniyle kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için çalışmalara başladı.

Bu kapsamda, belgenin güncellenmesine yönelik olarak ilgili Bakanlıklardan ve diğer ilgili kuruluşlardan görüş alınması için süreç başlatıldı. Güncelleme süreci, ülkedeki iç ve dış tehditlere, stratejik hedeflere ve değişen güvenlik dinamiklerine daha etkin bir şekilde yanıt verebilmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Gizlilik gereksinimleri nedeniyle "Kırmızı Kitap" olarak da anılan bu belge, ülkenin milli güvenliği, savunma stratejileri ve temel politika yönlerini belirleyen kritik bir doküman olarak öne çıkıyor. Güncelleme süreci, ilgili tarafların bilgi ve deneyimlerini bir araya getirerek belgenin daha güçlü, güncel ve etkili bir şekilde şekillenmesini sağlamayı amaçlıyor.

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, madde madde iç ve dış tehditleri ele alarak ülkedeki güvenlik stratejilerini belirleyen önemli bir doküman olarak nitelendiriliyor. Belge, devletin karşı karşıya olduğu güvenlik zorluklarını ve hedeflerini belirleyerek, bu doğrultuda politika oluşturulmasına rehberlik ediyor.

Belge, zaman içindeki değişen tehdit dinamiklerine adapte olabilmek amacıyla belirli sürelerde gözden geçirilerek güncelleniyor. Bu, ülkenin güvenliğini ve çıkarlarını koruma amacını taşıyan bir stratejik yönetim aracı olarak Milli Güvenlik Kurulu tarafından sürekli olarak revize edilmesini sağlıyor.