Dünya Okyanus Günü, okyanusların ekosistemlerinin önemini vurgulamak, deniz çevresinin korunmasına dikkat çekmek, deniz kirliliği gibi çevresel sorunlarla mücadele etmek, sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını teşvik etmek ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde kullanmayı teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikler ve kampanyalarla kutlanır.

Her yıl Dünya Okyanus Günü, farklı bir tema etrafında toplanır ve bu tema, okyanusların ve denizlerin korunması için farkındalık yaratmayı amaçlar. Örneğin, tema sürdürülebilir balıkçılık, plastik kirliliği azaltma, deniz yaşamının korunması gibi konuları içerebilir. Bu gün aynı zamanda bilim, eğitim, sanat ve aktivizm aracılığıyla okyanuslarla ilgili farkındalığı artırmak için kullanılır.

Dünya Okyanus Günü, deniz çevresinin ve okyanusların önemini anlamak ve korumak için bir fırsat sunar ve insanları denizlerin sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve korunmasına katkıda bulunmaya teşvik eder.