Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemine dair yaptığı açıklamada, "Belirli bir tarih perspektifi içinde yapılan yasal düzenlemeyle başlayan bu mekanizma, o dönemde sorumluluklarını yerine getirdi ve şimdi, finansal piyasalarda istikrarsızlığa sebep olmadan, planlı ve sağlıklı bir şekilde çıkış sürecini sürdürüyoruz" dedi. TBMM Genel Kurulu'nda 2024 bütçesi üzerine yaptığı konuşmada Yılmaz, 2024 bütçesini Türkiye'nin refahını artırmak ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla kullanacaklarını belirtti. Mali alanlarını eğitimden sanayiye, tarımdan enerjiye kadar her alanda gelişime yönlendireceklerini ifade etti.

Türkiye'nin Yüzyılı'na girerken, fiyat istikrarı ve finansal istikrarı gözeterek, serbest piyasa ve rekabet ortamında verimliliği artırarak makroekonomik dengeleri koruyan bir yaklaşım benimsediklerini vurgulayan Yılmaz, 14 Mayıs'taki seçimlerin ardından siyasi belirsizliklerin ortadan kalktığını ve siyasi güvenin pekiştiğini söyledi. Ekonomik istikrarın, siyasi güven ve istikrar olmadan sağlanamayacağını belirten Yılmaz, "Mayıs seçimleriyle birlikte Türkiye, ekonomik istikrarı sağlam temel üzerinde sürdürecektir. Bugün 22. bütçemizi Meclis'e sunma imkanına eriştik ve bu bizim için bir onur" şeklinde konuştu.

Güçlü bir koordinasyon ve katılımcılıkla hazırlanan 12. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program (OVP), Yıllık Program ve bütçe ile birlikte politika belirsizliklerini ortadan kaldırdıklarına vurgu yapan Yılmaz, öngörülebilirliğin arttığını ve Türkiye'nin 5 yıllık yol haritasının net bir şekilde şekillendiğini ifade etti.

Yılmaz'ın açıklamları şöyle;

"Son 6 aylık dönemde uluslararası sermaye girişi hızlanmış, rezervlerimiz güçlenmiş, kur oynaklığı azalmış ve finansman koşulları iyileşmiştir. Ekonomideki dengelenme Türk lirasını desteklerken, TL varlıklara artan ilgi, rezervlerdeki artış ve kurun istikrarlı seyri de enflasyonla mücadeleyi desteklemektedir. Ağustos ayından itibaren aylık enflasyon sürekli güçlenen bir düşüş trendine girmiştir. Aylık bazda enflasyonda bir ivme kaybı olduğunu görüyoruz. Mevsimsel koşullar aleyhimizde olduğu halde, jeopolitik birtakım beklenmedik riskler ortaya çıktığı halde enflasyonda ivme kaybının devam ettiğini görüyoruz. Enflasyon, 2024 yılı hedeflerimizle uyumlu bir patikaya doğru evrilmiş, enflasyondaki ivme kaybı çok net bir şekilde görülmüştür. Yıllık bazda ise 2024'ün ikinci yarısında belirgin bir düşüş bekliyoruz. Yaz aylarında hesaplara girmiş olan yüksek enflasyon dönemi, gelecek yılık ortalarında hesabımızdan çıkmış olacak."

Editör: Berkay Akıncı