Bu dönemde sanat, karmaşıklık, gösteriş, dramatizasyon ve aşırılık gibi özelliklerle karakterize edilir. İşte Barok Sanatı'nın özellikleri:

  1. Dramatizasyon ve Gösteriş: Barok Sanatı, göz alıcı dekorasyonlar, büyük ölçekli kompozisyonlar ve dramatik sahnelerle tanınır. Sanatçılar, eserlerinde büyük duygu ve hareket ifade etmeye çalışır.

  2. Karmaşıklık ve Detaylar: Barok eserlerinde karmaşık detaylar ve ince işçilik göze çarpar. Çoğu eser, ayrıntılı süslemelerle doludur.

  3. Hareket ve Enerji: Barok sanat, enerji ve hareketi yansıtmak için sıkça kullanılan bir özellik taşır. Heykellerde ve resimlerde figürler sıklıkla dramatik bir hareket içindedir.

  4. Aydınlatma ve Karanlık-Kontrast: Barok dönemde resimlerde kullanılan aydınlatma tekniği "şiaroskuro" olarak bilinir. Bu teknik, ışık ve gölge kullanarak resimlere derinlik ve hacim katmayı amaçlar.

  5. Dini Temalar: Barok dönemde dini temalar sıklıkla işlenir. Bu dönemde Katolik Kilisesi'nin etkisi büyüktü ve kilise için eserler üretme talebi artmıştı.

  6. Portreler ve Kendi Portreleri: Barok sanatçılar, kendilerini veya patronselarını sıkça portreler. Bu portrelerde kişinin gücünü ve zenginliğini vurgulamak amacıyla gösterişli kostümler ve aksesuarlar kullanılır.

  7. Anıtsal Mimarlık: Barok dönemi, anıtsal binaların inşası için bir dönem olarak kabul edilir. Bu dönemdeki binalar, genellikle büyük kubbelere, zarif sütunlara ve detaylı cephe süslemelerine sahiptir.

  8. Renk Kullanımı: Barok resimlerde canlı renkler ve zengin renk paletleri yaygın olarak kullanılır. Renkler, duygusal etkiyi artırmak için vurgulanır.