Yansıma açısı, yüzeyle çarpışma anındaki açı ile yüzeyden yansıma anındaki açı arasındaki ilişkiyi tanımlar. Bu açılar, ışığın veya dalganın yüzeyle etkileşimini ve yansımasını açıklamak için kullanılır.

Yansıma açısı ile ilgili bazı temel kavramlar şunlardır:

  1. Gelme Açısı (Incident Angle): Işın veya dalga, yüzeye çarptığında yüzeye dik olan çizgiye göre gelme açısı ile tanımlanır. Bu açı, yüzeye çarpan ışın veya dalga ile yüzey normali arasındaki açıdır.

  2. Yüzey Normali (Surface Normal): Yüzeyin düzlemine dik olan hayali bir çizgidir. Gelme açısı, yüzey normali ile karşılaştırılarak hesaplanır.

  3. Yansıma Açısı (Reflection Angle): Yüzeyden yansıyan ışın veya dalga ile yüzey normali arasındaki açıdır. Yansıma açısı, yüzeyden yansıyan ışının veya dalga demetinin yüzeye çarptığı açı ile yüzey normali arasındaki açıdır.