AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen ve dünyada yapay zekaya yönelik ilk kapsamlı kuralları getirecek "Yapay Zeka Yasası" konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu.

Yapay zeka sistemleri topluma zarar verme ihtimaline göre "risk temelli" bir yaklaşımla düzenlemeye götürecek.

Yapay zeka kullanımını düzenleyen yasa, sadece askeri veya savunma amaçları için değil, aynı zamanda genel kullanım için de geçerli olacak.

Düşük risk taşıyan yapay zeka sistemleri, içeriğin yapay zeka tarafından oluşturulduğunu açıkça belirtmek suretiyle kullanıcıların bilinçli kararlar alabilmesi için şeffaf olacak. Bu sistemler, hafif şeffaflık yükümlülüklerine tabi tutulacak.

Çeşitli yüksek riskli yapay zeka sistemlerine izin verilecek, ancak bunların AB pazarına erişimi belirli kurallar ve yükümlülüklerle sınırlanacak.

AB içinde kabul edilemez risk taşıyan yapay zeka kullanımları yasaklanacak.

Bilişsel davranış manipülasyonu, yüz görüntülerinin hedefsiz olarak alınması, iş yerinde ve eğitim kurumlarında duygu tanıma, sosyal puanlama, cinsel yönelim veya dini inançlar gibi hassas verilerin biyometrik sınıflandırması yasaklanacak.

Kolluk kuvvetleri, acil durum prosedürü ile uygunluk değerlendirme prosedürünü geçemeyen yüksek riskli yapay zeka araçlarını kullanabilecek.

Emniyet birimleri istisnai durumlarda, kamuya açık alanlarda gerçek zamanlı uzaktan biyometrik tanımlama sistemlerini belirli koşullar altında kullanabilecek. Bu kullanım terör saldırıları, mevcut veya öngörülebilir tehditlerin önlenmesi ve en ciddi suçlardan şüphelenilen kişilerin aranması gibi durumlarla sınırlı olacak. Ancak, yapay zeka sistemlerinin potansiyel kötüye kullanımına karşı temel hakların etkili bir şekilde korunmasını sağlamak için özel bir mekanizma uygulanacak.

Büyük sistemler, video, metin, görüntü oluşturma, başka dilde konuşma, hesaplama veya bilgisayar kodu yazma gibi çeşitli görevleri yerine getirebilen genel amaçlı yapay zeka sistemleri için özel kurallar içerecek. Bu sistemlerin piyasaya sürülmeden önce çeşitli şeffaflık yükümlülüklerine uyması sağlanacak.

YAPAY ZEKA OFİSİ KURULUYOR

AB Komisyonu bünyesinde, gelişmiş yapay zeka modellerini denetlemek, standartların ve test uygulamalarını geliştirmeye katkıda bulunmak ve bütün üye ülkelerde ortak kuralları uygulamakla görevli bir "Yapay Zeka Ofisi" kurulacak.