Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan güncellemelerle birlikte, maktu had ve tutarlar yeniden değerleme oranında artırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Tebliğ ile bir dizi vergi kategorisinde değişiklikler yapıldı.

Bu kapsamda, çalışanların günlük yemek ücreti 2024 yılı için 170 liraya çıkarıldı. Önceki dönemde 110 lira olarak belirlenen yemek parası istisna tutarı, bu güncellemeyle 170 liraya yükseltildi. Ayrıca, 56 lira olan yol parası istisna tutarı da 88 liraya çıkarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği ile bu değişiklikler yürürlüğe girdi. Buna göre, işverenler artık çalışanlarına aylık 4 bin 420 lira yemek parası ve 2 bin 888 lira yol parası ödemelerini vergiden istisna olarak sağlayabilecekler.

Gelir Vergisi Kanunu'na göre, işverenlerin günlük yemek bedeli tutarında yemek desteği sağlamaları durumunda, devlet bu ödemeleri Gelir Vergisi, Damga Vergisi, SGK İşveren Hissesi ve SGK İşçi Priminden istisna tutmaktadır. Bu istisnanın her sene güncellenmesi, çalışanların sosyal haklarına yönelik önemli bir düzenlemeyi ifade etmektedir.