Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM), Şubat 2024 raporunu, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenme kriterlerine göre hazırlamıştır. Raporda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yılı madde fiyatları, İstanbul Halk Ekmek, zincir marketlerin güncel internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı gibi referanslar kullanılmıştır.

Rapora göre, Şubat ayında açlık sınırı 16,100 lira olarak belirlenmiştir. Bu miktar, yalnızca gıda için yapılması gereken asgari harcama tutarını temsil etmektedir. Hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 55,691 lira olarak hesaplandı.

Rapora göre, tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamalarıyla yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık gibi harcamalarının toplam tutarı en az 25,568 lira olmalıdır. Dolayısıyla, tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı da 25,568 lira olarak belirlenmiştir.

Günlük harcamalarda, Şubat ayında en yüksek maliyet grubu süt ve süt ürünleri olup, bu grup için gereken minimum harcama tutarı 170,72 liradır. Et, tavuk ve balık grubu için ise günlük minimum harcama tutarı 109,40 liradır.

Sebze ve meyve için günlük harcama tutarı 124,28 liraya yükselmiştir. Ekmek için günlük harcama tutarı 33,38 lira, sıvı yağ ve katı yağ için ise 30,80 lira olarak belirlenmiştir. Yumurta için günlük harcama tutarı 10,69 lira, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 13,40 lira