Yeni müfredatta integral gitti, 15 Temmuz ve cihat vurgulandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni müfredat taslağının kamuoyuna açıldığını açıkladı.

Taslaklar içinde integralin lise matematik müfredatından kaldırıldığı görüldü.

MEB tarafından paylaşılan taslakta, integralle ilgili, “Programda hâlihazırda oldukça sınırlı ve işlem odaklı şekilde sunulan integral kavramına yer verilmemiş, limit ve türev kavramları daha kapsamlı şekilde ele alınmıştır” denildi.

Geçtiğimiz aylarda integralin müfredattan kaldırılacağı öne sürülmüş, Milli Eğitim Bakanı ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Gazete Pencere’den Tolga Balcı’nın aktardığına göre, Alevilik geçtiğimiz senelerde olduğu gibi yine İslam Düşüncesinde Farklı Yorumlar başlığı altında incelendi. Alevi inancı ile ilgili “Ünitede İslam düşüncesinde yorumlar konusu nesnel ve betimleyici bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Öğrencilerin; din ve din anlayışı arasındaki farkları belirlemeleri, bu farklılıkların sebeplerini sorgulamaları amaçlanmaktadır. İslam düşüncesindeki yorum biçimlerini itikadi, fıkhi ve tasavvufi yorumlar olarak sınıflandırmaları, kültürümüzdeki tasavvufi yorumları çözümlemeleri, Alevilik Bektaşilik ile ilgili temel kavramlar ve erkânlar hakkında bilgi toplamaları amaçlanmaktadır” denildi.

Ayrıca İslam’ın evrensel mesajları konusu altında işleneceği öngörülen ‘cihat’ başlığında Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı hatırlatılırken, 15 Temmuz ile ilgili de bir bölüm ayrıldı.

Cihat ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

Cihadın Çanakkale Muharebeleri, Millî Mücadele süreci ve 15 Temmuz’da olduğu gibi barışı sağlama ve vatanı savunmadaki rolüne vurgu yapılır. Cihat kavramı anlam genişliği göz önünde bulundurularak salt savaş ile sınırlandırılmadan tüm boyutlarıyla ele alınır. Cihadın farzıayn ve farzıkifaye olduğu durumlara değinilir. Bu kapsamda ceht, mücahede, davet, tebliğ, irşat, emir bilmaruf ve nehiy anilmünker, kıtal/mukatele ve şehadet kavramlarına yer verilir.