Viktor Orban, konservatif ve milliyetçi politikalarıyla tanınır ve Macaristan'da siyasi sahnede etkili bir figürdür. Orban hükümeti döneminde Macaristan'da bir dizi politika değişikliği uygulanmıştır, bu değişiklikler bazen eleştirilere ve tartışmalara neden olmuştur. Özellikle medya özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, göçmen politikaları ve sivil toplumun işleyişi gibi konularda eleştirilere maruz kalmıştır. Orban hükümeti ayrıca "illiberal demokrasi" kavramını benimsemiş ve bu yaklaşımı savunmuştur.

Orban, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkilerde de etkili bir rol oynamış ve Macaristan'ın uluslararası arenada sesini yükseltmiştir. Viktor Orban'ın liderliği altındaki Macaristan'da, iç ve dış politika alanlarında önemli değişiklikler ve tartışmalar yaşanmıştır. Macaristan'da siyasi ve ideolojik kutuplaşma, Orban'ın liderliği altında daha da belirgin hale gelmiştir.