Vietnam Savaşı, uzun süreli, şiddetli ve karmaşık bir çatışma olduğu için, savaşın katılımcıları ve tanıkları üzerinde derin etkiler bıraktı. Vietnam Sendromu, savaşın sona ermesinin ardından birçok kişinin yaşadığı şu belirtilerle ilişkilendirilebilir:

  1. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB): Vietnam Savaşı sırasında maruz kalan travmatik deneyimler, birçok savaş gazisinde veya tanıkta TSSB'ye yol açabilir. Bu durum, tekrarlayan travmatik hatıralar, kabuslar, kaygı ve duygu durum bozuklukları gibi semptomlarla karakterizedir.

  2. Sosyal Uyum Sorunları: Savaşın getirdiği travma, birçok savaş gazisi için topluma uyum sağlama süreçlerini zorlaştırabilir. İzolasyon, aile içi sorunlar ve iş kayıpları gibi sorunlar sıkça görülebilir.

  3. Alkol ve Madde Kullanımı: Vietnam Savaşı gazileri arasında alkol ve madde kötüye kullanımı oranları yüksekti. Bu, travmanın başa çıkma mekanizmaları olarak kullanılmasının bir sonucu olabilir.

  4. Anti-sosyal Davranışlar: Savaş sonrası dönemde bazı Vietnam gazileri antisosyal davranışlar geliştirebilir, suç işleyebilir veya toplumsal normlara aykırı davranışlar sergileyebilirler.