Üniversite kayıt işlemi için gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır:

a) Mezuniyet Belgeleri:

  • Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği, ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.

b) Mevcut Kayıtların Tespiti:

  • YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi durumunda, aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmadığınızı gösteren resmi belge.

c) Alan Bilgileri:

  • Alanınız diplomanızda veya mezuniyet belgenizde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunuzu gösteren resmi belge.

ç) Fotoğraflar:

  • 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

d) Katkı Payı veya Öğretim Ücreti Belgesi:

  • Öğrenim ücreti veya katkı payının ödendiğini gösteren belge.

e) Diğer Belgeler:

  • Üniversite tarafından talep edilmesi durumunda, kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilen diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri.

f) Askerlik Durumu Belgesi: