2023'te Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı tarihte ilk kez %10,2'ye ulaşarak çift haneye çıktı. İstanbul, 1.238.899 kişiyle en fazla yaşlı nüfusa sahip il olurken, bunu 576.209 kişiyle Ankara ve 573.856 kişiyle İzmir takip etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülke genelinde 65 yaş ve üzeri nüfus 2023'te 8.722.806 kişiye yükseldi. Bu nüfusun 3.880.356'sı erkek, 4.842.450'si ise kadındı.

Yaşlı nüfus oranı, 1935'te %3,9 iken, 1950'de %3,3, 1970'te %4,4, 2000'de %5,7 olarak hesaplandı. Oranlar 2010'da %7,2'ye çıktı ve bu tarihten itibaren artış eğilimini sürdürdü. 2020'de %9,5'e ulaşan oran, 2023'te %10,2'ye çıkarak tarihsel olarak ilk kez çift hanelere ulaştı.

İstanbul, 1.238.899 kişiyle en yüksek yaşlı nüfusa sahip il oldu. Bu nüfusun 707.114'ü kadın, 531.785'i erkekti. İstanbul'u 576.209 yaşlıyla Ankara ve 573.856 kişiyle İzmir izledi.

En az yaşlı nüfusa sahip iller sırasıyla 10.365 kişiyle Bayburt, 11.564 kişiyle Hakkari ve 12.341 kişiyle Kilis olarak belirlendi.

İstanbul'un yaşlı nüfusu, diğer 65 ilin toplam nüfuslarını aştı. Türkiye'nin ortanca yaşı da 2013'te 30,4 iken, 2023'te 34'e yükseldi. En yüksek ortanca yaş değerine sahip il Sinop oldu (%42,8), onu 42,4 ile Giresun ve Kastamonu takip etti. En düşük ortanca yaş ise Şanlıurfa'da (%21,2) görülürken, Şırnak'ta 22,7 ve Ağrı'da ise 24 olarak belirlendi.
 

Editör: Elif Gözde