Türk Tarih Müzesi'nde bulunabilecek tipik eserlerdir:

  1. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Eserleri: Osmanlı İmparatorluğu'na ait tarihi eşyalar, giysi ve takılar, sanat eserleri, tablolar, minyatürler ve el yazmaları gibi çeşitli eserler bulunur.

  2. Selçuklu Dönemi Eserleri: Selçuklu İmparatorluğu'na ait sanat eserleri, seramikler, cam ürünleri, halılar ve diğer el sanatları ürünleri sergilenir.

  3. Hitit Dönemi Eserleri: Türkiye'nin Anadolu bölgesinde yer alan Hitit İmparatorluğu'na ait eserler, taş tabletler, heykeller, vazolar ve yazıtlar gibi arkeolojik kalıntılar müzede bulunabilir.

  4. Orta Asya Türkleri'ne Ait Eserler: Orta Asya'dan getirilen veya Türkistan'da bulunan Türk eserleri, Türk tarihini temsil eder. Bu eserler arasında giyim, takılar, süslemeler ve göçebe yaşam tarzına ait nesneler bulunur.

  5. Türk İslam Sanatı Eserleri: İslam mimarisi, tezhip, minyatürler ve İslam dini ile ilgili diğer sanat eserleri müzede yer alır.

  6. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Eserleri: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ait kişisel eşyalar, elbiseler, fotoğraflar ve Kurtuluş Savaşı'na dair belgeler ve eserler müzede sergilenir.

  7. Diğer Tarihî Eserler: Türk Tarih Müzesi'nde ayrıca farklı dönemlere ait tarihî belgeler, haritalar, sikkeler, madalyalar, savaş gereçleri ve daha fazlası bulunabilir.