Turgut Uyar, 4 Ağustos 1927'de Çanakkale'de doğdu.İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okudu ve mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı ve aynı zamanda çeşitli yayınevlerinde redaktörlük ve editörlük görevlerinde bulundu.

Turgut Uyar, 1950'lerin sonlarından itibaren şiir yazmaya başladı ve 1955 yılında "Duvar" adlı ilk şiir kitabını yayımladı.

1961 yılında "Her Pazartesi" adlı şiir kitabıyla Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü'nü kazandı ve bu ödül, onun tanınmasına katkıda bulundu.Uyar'ın şiirleri, çağdaş ve soyut bir dille yazılmış, aşk, özlem, yalnızlık ve toplumsal konuları işlemiştir. Şiirlerinde görsel imgeler ve semboller yoğundur.Turgut Uyar, 20. yüzyılın ikinci yarısının Türk şiirine önemli katkılarda bulunan İkinci Yeni akımının önde gelen şairlerinden biri olarak kabul edilir. Bu akım, geleneksel şiir kalıplarını reddederek dili özgürleştirmeyi amaçlar.

Onun en ünlü eserlerinden biri olan "Ah Bu Şehr-i İstanbul" şiiri, İstanbul'un güzelliklerini ve karmaşıklıklarını anlatır ve hala çok popülerdir. Turgut Uyar, şiirlerinde evrensel temaları işleyerek Türk edebiyatına çağdaş bir perspektif getirmiştir.

TURGUT UYAR ESERLERİ

  • 1950: Arz-ı Hal
  • 1952: Türkiyem
  • 1959: Dünyanın En Güzel Arabsitanı 
  • 1962: Tütünler Islak
  • 1968: Her Pazartesi
  • 1970: Divan
  • 1974: Toplandılar
  • 1982: Kayayı Delen İncir