Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri, cinsiyet ve yaş gruplarına göre mutluluk düzeylerindeki değişim. 2023 yılında kadınların mutluluk oranı, erkeklere kıyasla daha yüksek çıktı. Ayrıca, genç yetişkinler arasında (18-24 yaş grubu) mutluluk oranında belirgin bir artış gözlendi. Bu yaş grubundaki bireylerin mutluluk oranı, bir önceki yıla göre 6,1 puan artarak %54,0'a ulaştı.

Evli bireylerin genel olarak daha mutlu olduğu da araştırmanın önemli bulgularından biri. Evli olanların mutluluk düzeyi, evli olmayanlara göre daha yüksek çıktı. Özellikle, evli kadınların %59,5'inin mutlu olduğu belirlendi.

Araştırmaya katılanların mutluluk kaynakları incelendiğinde, ailelerin en büyük mutluluk kaynağı olduğu ortaya çıktı. Bunu sırasıyla çocuklar, kendileri, eşleri ve anne/babaları takip etti.

Bireylerin geleceklerine olan umutlarının da oldukça yüksek olduğu gözlendi. Her 100 kişiden 67'si geleceklerinden umutlu olduklarını beyan etti.

Kamu hizmetlerine yönelik memnuniyet oranları da araştırma kapsamında değerlendirildi. Asayiş hizmetlerinden memnuniyet oranı %74,6 ile en yüksek çıkarken, eğitim ve sağlık hizmetlerine olan memnuniyet de dikkat çeken diğer sonuçlar arasında yer aldı.

Son olarak, ülkenin en önemli sorunu olarak öne çıkan konular incelendiğinde, hayat pahalılığının öne çıktığı görüldü. Katılımcıların %33,8'i hayat pahalılığını ülkenin en önemli sorunu olarak gördüklerini belirtti.