Avrupa Birliği Komisyonu, TikTok'un AB Dijital Hizmetler Yasası'na (DSA) uygunluğunu resmi olarak araştırdığını duyurdu. Komisyon, TikTok'a yönelik soruşturmanın odaklandığı konular arasında çocukların korunması, reklam şeffaflığı, araştırmacılar için veri erişimi ve bağımlılık yaratan tasarım ile zararlı içerik risk yönetimi bulunduğunu belirtti.

DSA, Avrupa Birliği'nde internet hizmetlerinin düzenlenmesini amaçlayan bir yasadır ve 25 Ağustos 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. TikTok gibi büyük platformlar, bu yasa kapsamında algoritmik şeffaflık ve sistemik risklere yönelik ek kurallara tabi tutulmuştur.

Avrupa Birliği Komisyonu, TikTok'un çocukları uygunsuz içeriğe karşı koruma önlemlerinin etkinliği konusunda endişeler taşımaktadır. Bu soruşturma, çocuk koruması ve dezinformasyon riskleri de dahil olmak üzere DSA kurallarını uygulayan Komisyon'un, TikTok gibi büyük platformları değerlendirme çabalarının bir parçasıdır.