Müzede, Kurtuluş Savaşı sırasında kullanılan eşyalar, belgeler ve diğer tarihi eserler bulunmaktadır. Müzenin koleksiyonunda aşağıdaki gibi önemli eserler ve belgeler bulunabilir:

  1. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kişisel Eşyaları: Müzede Atatürk'ün kişisel eşyaları, giysileri ve eşyaları sergilenir. Bu, Türkiye'nin kurucusu ve Kurtuluş Savaşı lideri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel yaşamına dair önemli bir içgörü sunar.

  2. Kurtuluş Savaşı Belgeleri: Müzede, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk Kurtuluş Savaşı ile ilgili belgeler, mektuplar ve kararlar gibi önemli tarihi belgeler bulunmaktadır.

  3. Silahlar ve Askeri Malzemeler: Müzede döneme ait askeri teçhizat, silahlar ve mühimmat gibi eserler sergilenir.

  4. Kurtuluş Savaşı Dönemi Kıyafetleri: Döneme ait sivil ve askeri kıyafetler, üniformalar ve aksesuarlar müzede sergilenir.

  5. Savaş Anıları: Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan olaylara ve savaşa katılan kişilerin anılarına dair özel koleksiyonlar bulunabilir.

  6. Kurtuluş Savaşı Haritaları ve Planları: Müzede Kurtuluş Savaşı sırasında kullanılan haritalar, savaş planları ve stratejileri sergilenir.