Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerinde yapılan değişiklikleri duyurdu.

Buna göre, nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin TL ve altında olan taşıt alımlarında kredi vadesi 48 ay olarak belirlenirken, nihai fatura değeri 4 milyon TL'nin üzerinde olup 5 milyon TL'yi geçmeyen taşıtlar için kredi vadesi 12 ay olarak belirlendi.

BDDK'nın açıklamasında,

"-Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12’nci maddesinin dördüncü fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca,

13.06.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 12’nci maddesi kapsamına giren mükellefler tarafından üretilen sadece elektrik motorlu taşıtlar için;

a) Kredi Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının;

  • Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay,

  • Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin Türk Lirasının üzerinde olup 3 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 36 ay,

  • Nihai fatura değeri 3 milyon Türk Lirasının üzerinde olup 4 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 24 ay,

  • Nihai fatura değeri 4 milyon Türk Lirasının üzerinde olup 5 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 ay olarak belirlenmesine," şeklinde belirtildi.

Buna ek olarak, kredi tutarının taşıtın değerine oranı da belirlendi. Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için kredi tutarının yüzde 70'ini aşmaması, nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin Türk Lirasının üzerinde olup 3 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 50'sini aşmaması, nihai fatura değeri 3 milyon Türk Lirasının üzerinde olup 4 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 30'unu aşmaması ve nihai fatura değeri 4 milyon Türk Lirasının üzerinde olup 5 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20'sini aşmaması öngörüldü. Nihai fatura değeri 5 milyon Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için ise kredi oranı sıfır olarak belirlendi.